Projekt skierowany jest do 60 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku 15-30 lat (w tym 34 kobiety i 26 mężczyzn) zamieszkałych w powiatach m. Skierniewice, skierniewickim, rawskim, łowickim lub tomaszowskim, które planują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Serdecznie witamy na stronie internetowej projektu "Dotacja na dobry początek"